PROJEKTY


Koordynowanie i zarządzanie projektami wdrożenia nowych wyrobów od przygotowania receptury do produkcji.