BADANIA I RAPORT OCENY
BEZPIECZEŃSTWA


Przeprowadzanie testów
stabilności i kompatybilności.


Badania w specjalistycznych
laboratoriach i instytutach.


Tworzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009.

Weryfikacja deklaracji marketingowych na etykiecie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 655/2013.

Zgłoszenie w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską.

Zobacz też: