PRODUKCJA


Produkcja małych partii.


Współpraca z zakładami
produkcyjnymi.


Pomoc w wyborze
sprzętu i wyposażenia.


Przygotowanie
dokumentacji technologicznej.


Doradztwo w zakresie produkcji i kontroli jakości zgodnie z PN-EN ISO 22716:2009.


Standaryzacja i optymalizacja procesów produkcji.

Zobacz też: